Regels Petanque Tornooi

 1. Het spel wordt met 2 ploegen van 2 spelers gespeeld. Elke speler heeft 3 ballen. Er moeten dus precies 12 ballen in het spel zijn.
 2. De spelers gebruiken metalen ballen (wie geen eigen ballen heeft, kan er steeds gebruiken van De KAN TIEN). De ‘But’ of de ‘Jack’ of stomweg het ‘kleine balletje’ is van hout.
 3. Het punt waarbinnen de voeten staan bij het werpen is vastgelegd met een ring. Deze ring wordt gelegd tegen de stenen boord en de voeten moeten erin bij het werpen.
 4. De beginnende ploeg wordt bepaald door een werploting: één van de spelers van elke ploeg probeert een metalen bal zo dicht mogelijk tegen de eindlijn van het speelveld te gooien. Vanzelfsprekend mag de eindlijn niet overschreden worden, want dat is een ongeldige worp. Wie het dichtst bij de eindlijn is, mag starten met het eerste spelletje.
 5. Een speler werpt de ‘jack’ tussen de lijnen van het speelveld. 
 6. Vervolgens werpt dezelfde speler zijn eerste bal en probeert hij/zij deze zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te werpen.
 7. Een speler van de andere ploeg probeert op zijn beurt zijn bal dichter bij de ‘jack’ te werpen of de bal geworpen door de eerste ploeg weg te kaatsen. De ploeg met de bal die zich het dichtst bij de ‘jack’ bevindt, heeft de leiding. Uitzondering : - Bij eenzelfde afstand van de ‘jack’ bij beide ploegen, heeft de ploeg die eerst zijn bal het dichtst had, de leiding. - Op het einde van het spel en de ballen van beide ploegen liggen op dezelfde afstand dan wint de ploeg van wie de 2 e bal het dichtst bij de ‘jack’ ligt. Dan kan er maar maximaal 1 punt geteld worden. Dus de andere ballen die dan het dichtst liggen tellen niet mee.
 8. Daarna speelt een speler van de ploeg, die niet aan de leiding is totdat deze ploeg een bal dichter bij de ‘jack’ werpt, enz.
 9. Wanneer een ploeg geen ballen meer heeft, werpen de spelers van de andere ploeg hun ballen en proberen deze zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te werpen. 
 10. Wanneer alle ballen geworpen zijn, telt men de punten. De winnende ploeg heeft zoveel punten als hij ballen heeft die beter geplaatst zijn als de beste bal van de verliezende ploeg. 
 11. Het team dat punten scoorde, mag met de volgende spel starten, althans in dezelfde set. Zo begint het spel opnieuw totdat 1 van de ploegen 13 punten heeft behaald. Er hoeven geen 2 punten verschil zijn. Het spel gaat zo verder totdat 1 van de ploegen 2 sets heeft gewonnen.
 12. In de tweede set start het team dat de eerste set verloor. In een eventuele derde set, start het team dat de tweede set verloor. 
 13. Belangrijke weetje: Wanneer de ‘Jack’ uit het speelveld wordt gekaatst, dan begint het spel opnieuw. Maar… als één van de ploegen geen ballen meer heeft dan krijgt de ploeg met nog ballen de punten van het aantal ballen dat de spelers nog in hun handen hebben.
 14. Voor matchen die niet gespeeld werden vóór 19/12, daar krijgen de beide ploegen NUL punten
Regels Petanque Tornooi

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x